Privacybeleid

Home / Privacybeleid

Privacy policy

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. In dit privacy statement wordt omschreven hoe LesLab omgaat met de persoonlijke informatie van docenten en leerlingen. Op het moment dat je met LesLab werkt ga je akkoord met ons privacy statement.

Om duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van je persoonlijke gegevens hebben we in onze privacyverklaring aangeven welke gegevens we verwerken.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?

Van docenten:
Voor alle gegevens geldt dat we die nooit zonder toestemming delen met derden. We gebruiken je gegevens voor het uitvoeren van onze dienstverlening, administratie en bestellingen en het verzenden van nieuwsbrieven.

Welke gegevens bewaren we?
- We gebruiken je gegevens zoals je mailadres en je naam om je te kunnen informeren over de staat van je licentie en over ontwikkelingen bij LesLab.
- NAW-gegevens van de school of bestellers gebruiken we voor het leveren van producten en voor het adresseren van brieven en mails.
- Gegevens op formulieren die via de website worden verzonden
- We delen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming met derden
Ons privacy statement vind je op onze website

Van studenten en leerlingen:
Voor alle gegevens geldt dat we die nooit zonder toestemming delen met derden. We gebruiken je gegevens voor het uitvoeren van onze dienstverlening, administratie en bestellingen en het verzenden van nieuwsbrieven.

Welke gegevens bewaren we?
Voor alle gegevens geldt dat we die nooit zonder toestemming delen met derden.
- We gebruiken je gegevens zoals je mailadres en je naam om je te kunnen informeren over de staat van je licentie. Denk aan het resetten van je code of het verlopen van een licentie.
- Gegevens die ingevuld zijn op formulieren op de website.
- Gegevens die je aanlevert vanwege een bestelling of aanmelding
 Ons privacy statement vind je op onze website

Hoe garanderen wij veiligheid?
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn en nemen daarvoor passende maatregelen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken hangen af van het type informatie dat we verwerken. Enkel de personen die door hun functie noodzakelijkerwijs persoonsgegevens nodig hebben, krijgen toegang tot deze gegevens. Computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is, maar maximaal 3 jaar na beëindiging van werken met LesLab. Dit om onze diensten te kunnen leveren en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.

 Heb je vragen over ons privacy statement, neem dan contact op. Kijk voor onze contactgegevens op de contactpagina.

Privacy documenten:

LesLab coöperatie U.A. is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten (‘digitale leermiddelen’) aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan.

Download en lees verder:

  1. Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen van LesLab: Proeftuin LOB, Grondstof Loopbaan en Grondstof Burgerschap.

  2. Beveiligingsbijlage: omschrijving van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 Verwerkersovereenkomst

  3. Verwerkersovereenkomst: LesLab coöperatie U.A.